My Webblog: https://wiwonder.com/read-blog/27633 https://www.katkoute.com/social/read-blog/77095_besiktas-termal-kamera-ile-su-kacagi-tespiti.html https://www.palscity.com/read-blog/186527 https://axisflare.com/read-blog/99200_besiktas-su-kacagi-tespiti.html https://kemetium.com/read-blog/28272 https://midiario.com.mx/read-blog/36471 https://connectgalaxy.com/read-blog/13088 https://www.exoltech.us/blogs/125031/Be%C5%9Fikta%C5%9F-Su-Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-Tespiti https://www.myidsocial.com/read-blog/10220 https://kansabook.com/read-blog/104471 https://scrolllink.com/read-blog/70719 https://tokemonkey.com/read-blog/185884 https://talkotive.com/read-blog/88802 https://talkitter.com/read-blog/110584 https://menagerie.media/index.php?link1=read-blog&id=28555 https://www.merexpression.com/read-blog/118319 https://bicycle.one/read-blog/39418 https://www.mixinpeople.co.za/read-blog/22958 https://www.hockeynhlforum.com/read-blog/20736 https://syst-www.scrolllink.com//read-blog/7481 https://www.mymeetbook.com/read-blog/31705 https://wineart24.com/read-blog/56148 https://www.poemsbook.net/blogs/38234/Be%C5%9Fikta%C5%9F-Su-Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-Tespiti https://chatterchat.com/read-blog/52442 https://yietnam.com/read-blog/81814 https://jejaringsosial.com/read-blog/16002 https://thelittlenet.com/read-blog/24994 https://bib.az/read-blog/54404 https://jointcorners.com/read-blog/22403 https://www.dizalty.com/read-blog/34186 https://blacksocially.com/read-blog/149358 https://social.deospace.com/read-blog/11671 http://www.barberlife.com/read-blog/169217 https://www.rugbynflforum.com/read-blog/9823

Nízkoenergetické inteligentní rodinné domy

NABÍDKA EFEKTIVNÍM STAVEB

NÍZKOENERGETICKÝCH INTELIGENTNÍCH RODINÝCH DOMŮ

 

NABÍDKA JE URČENA PRO STAVEBNÍKY, KTEŘÍ JSOU PŘESVĚDČENI O TOM ,ŽE PROJEKTANT URČUJE TECHNICKOU ÚROVĚN A EFEKTIVNOST STAVBY.

POUŽIVANÉ TECHNOLOGIE VÝSTAVY MÁJÍ SVÉ VÝHODY A NEVÝHODY A PROTO JE TŘEBA PŘED ZPRACOVÁNÍM V PROJEKTU STAVBY PROVÉST POSOUZENÍ VHODNOSTI POUŽITÍ TECHNOLOGIE A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PRO NÁŠ ZÁMĚR, VČETNĚ POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI STAVBY.BOHUŽEL VĚTŠINA STAVEBNÍKŮ SE ŘÍDÍ NABÍZENÝMI SLEVAMI A UPRAVENÝMI DÍLČÍMI NFORMACEMI DODAVETELŮ TECNOLOGIÍ.V KONEČNÉ FÁZI VÝSTAVBY SE PAK ZJISTÍ , ŽE POUŽITÁ TECHOLOGIE BYLA PŘEDRAŽENÁ A PROVOZNĚ NÁKLADNÁ. SOUČASTNÁ PROBLETIKA VÝSTAVBY V RÁMCI ZELENÁ K ÚSPORÁM

Dotace na pasivní dům v rámci zelená úsporám podporují lobbistické cíle účastníků podílejících se na výstavbě rodinných domů.( ověřovací zkoušky , prosazované nákladné certifikované technologie, použití nákladných řešení spodní stavby na izolačních násypech ,větrání nákladnými ekuperacemi, včetně posudků a hodnocení energetické náročnosti staveb ) to znamená, že dotace pokryjí zvýšené náklady na výstavbu RD a nepřinesou žádné přímé úspory stavebníkovi. Případné vzniklé drobné nepřesnosti a změny při provádění stavby znamenají vrácení dotací.

kol3

Nízkoenergetické domy prováděné v klasické zděné technologii s akumulací do obvodových stěn jsou nevhodné,protože teplo ze stěn uniká do základů a do podstřešního prostoru (venkovní zateplení) a u zděných technologií je třeba nepřetržitě dotovat venk.zdivo teplem a nelze využívat regulaci tepla. Současné nízkoteplotní podlahové systémy nejsou schopny docílit ohřátí masivní zdivo s betonovými věnci a stropy na požadovanou teplotu 19°,při které se docílí tepelná pohoda..Větrání rekuperačními jednotkami je nákladné a v letním období problematické bez napojení na chladící jednotku .

EFEKTIVNÍ A INTELIGETNÍ DOMY

Nabízíme Vám nízkoenergetické inteligentní stavby domů které využívají ověřených progresivních technologií převzatých z Francie ,které jsou upraveny na naše podmínky.Nová technologie je vyráběna a dodávána v francouzské licenci Betong Hodoním.

V podstatě tato technologie nahrazuje technologii dřevostaveb zděnou technologií ze skořepinových prvků ,které mají vynikající vlastnosti( mrazuvzdorné, prodyšné. pevné , přesné a nenasákavé),při nižších pořizovacích nákladech a dvounásobnou životnost a odolnost proti přírodním pohromám. Technologie má vyřešené tepelné mosty.

Stavby jsou navrhovány  v upravené francouzské technologii s vnitřním zateplením (systém Be-Tong) s lehkými stropy se zpraženou železobetonovou deskou, použitím úsporných tesařských konstrukcí (věšadla a vzpěradla), použitím Infra sálavého vytápění v kombinaci s malými rekuperačními jednotkami (řízené větrání) a případná instalace fotovoltaických střešních panelů.:Při stavbě jsou omítky nahrazeny sádrokartonem, který se nalepí na stěny .Cementový potěr nahradí anhydrit.

kol2

Náklady na provoz RD

Náklady na provoz rodinného domu o velikosti cca 100m2 s bytovou jednotkou 1+4 (4 obyvatele) činí náklady na provoz RD, včetně vytápění ohřevu vody, vaření a svícení činí 21 000,- Kč za rok bez využití fotovoltaických střešních panelů. V rodinném domku je zajištěna řízená požadovaná výměna vzduchu, úprava jakosti vzduchu, chlazení (řízeno čidly)přes zemní kolektor.

Dispoziční řešení rodinného domu a ostatní zásady a doporučení:

Dispozice RD doporučujeme řešit otevřenou dispozicí bez zbytečných chodeb s využitím podkroví nebo dvoupodlažní řešení (menší ochlazovací plocha)Nejvhodnějším řešením RD je dispozice dvougeneračního domu se samostatnými vchody,kde si stavebník rozdělí náklady na bydlení a údržbu RD( v důchodovém věku stavebníka.)na mladší spolumajitele a nemusí prodávat RD. Na jižní stranu v obývacím pokoji doporučujeme provést prosklené posuvné a pevné stěny, se stříškami nebo venkovními žaluziemi pro ochranu před přehřátím objektu.

Inteligentní rodinný dům znamená spokojenost stavebníků v oblasti naplnění jejich potřeb pomocí automatického ovládání větrání, vytápění a osvětlení. Řešení úspory nákladů na provoz rodinného domu je rovněž dosaženo vhodnými skladbami stavební konstrukce, které doplňují úsporné sálavé vytápění a rekuperace vzduchu. PROJEKT rodinného domu je zpracován na míru potřeb stavebníka včetně optimalizace osazení na parcele.

Při použití progresivních technologií je možno snížit pořizovací náklady na hrubou stavbu o cca 200 000,- Kč při zachování vysokého standardu s nízkými provozními náklady. Nabízené řešení výstavby rodinného domu je v souladu se směry realizace výstavby rodinných domů v evropské unii (Německo, Holandsko,Francie). Při řešení osvětlení a větrání obytných místností prosazujeme maximální prosvětlení interiérů pomocí střešních oken nebo zvýšení světlé výšky místnosti s okny ve štítové stěně v úrovni zvýšeného podhledu Takto upravený vnitřní prostor působí velkoprostorových dojmem s dokonalým prosvětlením vnitřního prostoru.

Podrobný popis technologie výstavby a parametry jsou uvedeny v samostatném katalogu systému Be-Tong Hodonín. Tato technologie má potřebné certifikáty na provádění staveb. Vnitřní zateplení umožňuje

POHLEDY33

PROVÁDĚT STAVBU SVÉPOMOCÍ A UŠETŘIT NÁKLADY NA PRÁCI A DPH. CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ: 1,5 -2,0 %Z HODNOTY NÁKLADŮ STAVBY SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE CENA STAVBY, KTERÁ JE ZAJIŠTĚNA FIRMOU ŠKRABAL Z HATĚ A DALŠÍCH FIREM Z HLUČÍNSKA.REALIZACE JE PROVÁDĚNA OVĚŘENÍMI FIRMAMI   DLOUHOLETÝMI ZKUŠENOSTMI PŘI VÝSTAVBĚ 15 DODINNÝCH DOMŮ.KTERÉ BYLY POSTAVENY NA OSTRAVSKU. U VĚTŠINY LIDÍ JE SAMOZŘEJMÉ ,ŽE PŘED STAVBOU ROD.DOMU SI CHTĚJÍ STAVEBNÍCI NEZÁVAZNĚ PROHLÉDNOUT HOTOVÉ DOMY A ZJISTIT NÁZORY UŽIVATELŮ .TATO MOŽNOST JE SOUČÁSTI NABÍDKY.

CENA STAVBY JE STANOVENA Z CENY MATERIÁLU A CENY PRÁCE S TÍM, ŽE STAVEBNÍK SI CENU MATERIÁLU MŮŽE OVLIVNIT SVÝM VÝBĚREM DODAVATELE,OD KTERÉHO SE  MATERIÁL BUDE NAKUPOVAT.

Řízené větrání a vytápění Přívod vzduchu pro krb a větrání je řešen přes zemní kolektor s filtrem a ventilátorem s regulací otáček.Přivedený vzduch přes zemní registr(kolektor) prochází přes filtr a v zimním období dochází k ohřevu vzduchu na plusovou teplotu (zemina +10°;)a protože obsahuje min. vlhkost rychle se ohřeje na potřebnou teplotu. V letním období s teplotami nad 30°;C dochází odstranění zvýšené vlhkosti v potrubí v registru a ochlazení vzduchu na cca 16°;C,který sníží teplotu na nastavenou teplotu pomocí teplotního čidla.

Potíže s dýcháním způsobuje nedostatek kyslíku ve vzduchu ,který je vytlačen vodní párou.Úprava vzduchu a odstranění škodlivin .které vniká z výrobků PVC obsažené v bytě se docílí řízeným větráním po dobu 24hod. Větrání okny a klimatickými jednotkami bez výměnu vzduchu škodliviny neodstraníme, ale způsobíme rozmnožení roztočů .Pobyt v takovém prostředí způsobuje různé alergie, zejména u dětí.

Výtápění objektů klasickým způsobem s plynovým nebo kotlem napojeným na radiátory není ekonomické, se ztrátami tepla komínem ,ohřevem rozvodů , vody a radiátorů.K dosažení tepelné pohody se musí nahřát nejprve vzduch a pak stěny na 19°C.Při instalaci kondenzačního kotle se teplota vody sníží a potřebná plocha radiátorů se zdvojnásobí a teplota u stropu je vyšší o cca 4°C- další tepelné ztráty.Pořizovací cena takového topení číní cca 250 000Kč.Vytápění s tepelným čerpadlem a s podlahovými teplovodními rozvody se provozní náklady sníží avšak pořizovací náklady se ještě zvýší na cca 300000Kč a problém s teplotou stěn je ještě větší.

Na základě uvedených poznatků se v celém pokrokovém světě staví dřevostavby u kterých se teplo neakumuluje do stěn a využívá se vytápění s elektrickými topnými kabely nebo Infra foliemi do podlahy nebo podhledu.U vytápění infra folieni se nejdříve nahřívají stěny , předměty a lidé a nakonec vzduch .Tento způsob výtápění se dá progresivně regulovat a pořizovací náklady včetně provozních poloviční (120000Kč,15000Kč/rok).

Založení stavby Náklady na založení stavby v systému Be-tong jsou v porovnání s klasickou výstavbou podstatně nižší, protože celková hmotnost objektu je menší a vnitřní zateplení objektu podstatně zjednodušuje odstranění teplených mostů v základech obsypem izolačním materiálem po obvodě stavby.

 

V případě zájmu a bližších informací nás kontaktujte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *